• EUR
  • GBP
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • USD

Zwroty i wymiany

ZWROTY

Klient może zwrócić do sklepu Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem.

Klient zgłaszając reklamację proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w zakładce ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE po zalogowaniu się do swojego profilu w Sklepie Internetowym.

Produkt należy odesłać na adres: Kolejowa 11/13, 01-217 Warszawa.

Klient zgłaszając reklamację proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny, rachunek, faktura).

WYMIANY

Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@lananguyen.com w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

Rozliczenie w przypadku wymiany Produktu:

W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.

Produkt należy odesłać na adres: Kolejowa 11/13, 01- 217 Warszawa.

Klient zgłaszając wymianę proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny, rachunek, faktura).

Cart

  1. x

Total: €0.00

Your shopping cart is empty

Buy your first product